Oifig na nOibreacha Poiblí

Teach Dhoire Fhíonáin

Tá Doire Fhíonáin, coill bheag darach Naomh Fionán, ag bun Leithinis Uíbh Ráthaigh i gContae Chiarraí. Is istigh i lár na coille atá Teach Dhoire Fhíonáin, teach muintire Dhónaill Uí Chonaill, dlíodóir, polaiteoir agus státaire atá ar cheann de na daoine is tábhachtaí i stair nua-aimseartha na hÉireann.

Tá go leor iarsmaí de shaol agus de ghairm an Chonallaigh i dTeach Dhoire Fhíonáin, ach tá níos mó i gceist leis an teach ná ionad iarsmalainne. Bhí Doire Fhíonáin ar cheann de na tionchair ba mhó ar shaol Dhónaill Uí Chonaill, mar a d’admhaíodh sé féin go minic. Ba é teach muintire na gConallach é ar feadh cúpla glúin. B’ann a chónaigh sé agus é ina pháiste agus, ar feadh a ghairme ar fad, ba é a theach tuaithe é. Chaitheadh sé féin agus a chlann beagnach gach samhradh i nDoire Fhíonáin. B’ann a d’óstáladh sé go leor cuairteoirí sa chomharsanacht ab ansa leis agus b’ann freisin a bhaineadh sé an-sásamh as seilg le pocadáin bheaga. Scríobhadh go leor leabhar faoin gConallach ach seans gur mó an léargas a gheofá ar a nádúr mar fhear as cuairt a thabhairt ar a theach i nDoire Fhíonáin agus aithne a chur ar an gcomharsanacht a raibh aithne aige féin uirthi le linn a shaoil.

Sa lá atá inniu ann tá 120 heicteár (300 acra) de na tailte i nDoire Fhíonáin, i dteannta Theach Dhoire Fhíonáin, i bPáirc Náisiúnta Stairiúil Dhoire Fhíonáin, atá á bainistiú ag na hIonaid Náisiúnta Réadmhaoine Stairiúla de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí. D’oscail an tUachtarán Éamon De Valera an Teach go hoifigiúil don phobal i mí Lúnasa 1967 mar iarsmalann a dhéanann comóradh ar Dhónall Ó Conaill, agus d’fhógair an tUachtarán Cearbhall Ó Dálaigh an Pháirc mórthimpeall ar an teach a bheith oscailte go hoifigiúil i mí Lúnasa 1975 mar cheiliúradh ar 200 bliain ó bhreith an Chonallaigh.

Pleanáil Cuairt

Eolas faoin láthair agus faoi na háiseanna.

Foghlaim Tuilleadh

Léigh níos mó faoi shaol Dhónaill Uí Chonaill.

Turas ar Líne

Téigh ar thuras ó do sheomra suí féin!

Bailiúchán

Buaicphointí an bhailiúcháin bhuain.

Tá foscríbhinní iomlána agus eolas a bhaineann le cóipcheart do na híomhánna ar fad le fáil sna Gailearaithe. Más mian leat úsáid a bhaint as aon cheann de na híomhánna ar an suíomh gréasáin seo, téigh i dteagmháil linn le do thoil.

Aon naisc ar an suíomh gréasáin seo chuig ábhar seachtrach, tá siad ann chun críocha tagartha agus ní chuireann siad in iúl go n-aontaímid lena bhfuil iontu.